wtorek, 28 marca 2023r.
Rok szkolny 2022/2023.
08:20:48
Do poprawnej pracy strona wymaga plików Cookies.Więcej szczegółów znajdziesz w regulaminie

.
Program profilaktyczny "Unplugged"
2022-09-25 16:33:26


Autor: mgr M.Dyczkowska
APTECZKA PIERWSZEJ POMOCY EMOCJONALNEJ
2022-09-25 16:38:21

Szanowni Rodzice! 

Przystępujemy do realizacji kolejnej edycji programu profilaktycznego pod tytułem APTECZKA PIERWSZEJ POMOCY EMOCJONALNEJ. W bieżącym roku szkolnym program będzie realizowany z uczniami klasy VI a oraz kontynuowany w klasach VI b i V a.

Każdy wartościowy program edukacyjny uczy dzieci czegoś więcej niż tylko liczenia i czytania. Dobry program dotyka umysłu i serca. Budowanie poczucia własnej wartości dziecka oraz jego wiary we własne możliwości stanowić będą najważniejsze cele programu, o których wspólnie powinniśmy pamiętać. 

Chcemy, aby każde dziecko znalazło przyjaciół i potrafiło w zgodzie bawić się i współpracować z innymi; aby radziło sobie w trudnej sytuacji, optymistycznie podchodziło do zadań, które stawia przed nim życie; by było wytrwałe i kreatywne. Właśnie z tego powodu będziemy realizować program promocji zdrowia pt. APTECZKA PIERWSZEJ POMOCY EMOCJONALNEJ. 

Kiedy się skaleczymy lub zranimy, sięgamy do apteczki pierwszej pomocy po plaster lub bandaż. W naszym programie każde dziecko będzie tworzyło swoją własną apteczkę pierwszej pomocy emocjonalnej potrzebną wtedy, kiedy trzeba poradzić sobie z trudnymi emocjami, odzyskać dobry humor i nadzieję. Każde dziecko na zajęciach wykona  własną apteczkę i samodzielnie ją ozdobi. 

W trakcie realizacji programu będziemy uzupełniać apteczki, zajmując się tematami, ważnymi dla zdrowia emocjonalnego i dobrego funkcjonowania dziecka: 

 1. Moje skarby - jak leczyć rany duszy?
 2. Optymizm - myśl pozytywnie, wtedy jest łatwiej!
 3. Przyjaźń - okazuj miłość i przyjaźń!
 4. Kreatywność - ucz się całe życie, odkrywaj i wzmacniaj swoje talenty!
 5. Wytrwałość - nie poddawaj się, sukces w życiu to bieg na długi dystans!
 6. Zdrowie fizyczne - dbaj o zdrowie i ćwicz codziennie – to poprawia samopoczucie!
 7. Szczerość - nie komplikuj niepotrzebnie swojego życia! 
 8. Życzliwość - próbuj zrozumieć i wspierać innych!
 9. Wdzięczność - okazuj wdzięczność za wszystko, co cię spotyka!
 10. Marzenia - wyznaczaj sobie cele i podążaj za marzeniami!

Autor: mgr M.Dyczkowska
Program profilaktyczny "Spójrz inaczej"
2022-09-25 16:45:07

Program „Spójrz inaczej” powstał w starachowickim środowisku pedagogów, psychologów i socjologów. Jego autorami są Andrzej Kołodziejczyk, Ewa Czemierowska – Koruba i Tomasz Kołodziejczyk.

Treści programu wspierają wychowanie, wspomagając rodziców w ochronie dzieci przed ryzykownymi zachowaniami, uczą też młodych ludzi, jak nawiązywać i utrzymać dobre relacje z innymi i konstruktywnie rozwiązywać sytuacje trudne. Odwołują się do poszanowania wartości, bazując na doświadczeniach, przeżyciach i realiach rodzimej rzeczywistości. Wykorzystują doświadczenia nauczycieli i rodziców i - zgodnie z ich sugestiami - uwzględniają potrzeby polskich dzieci i młodzieży. Dla nauczycieli stanowią pomocne narzędzie w realizacji działań profilaktycznych z wychowankami w klasach, do prowadzenia których są zobligowani.

Zajęcia w programie „Spójrz inaczej” ułożone są w cykle - ok. 20 scenariuszy dla każdej klasy, od I do VIII klasy szkoły podstawowej, do zrealizowania w ciągu roku podczas zajęć z uczniami.

Zajęcia prowadzone są metodami aktywnymi tzn. w taki sposób, aby umożliwić uczniom aktywne doświadczanie i przeżywanie tego, co jest tematem zajęć, a następnie podsumowanie i opracowanie zdobytych doświadczeń.


Autor: mgr M.Dyczkowska
PROGRAM "WŁÓCZYKIJ"
2022-09-25 16:51:58
W ramach programu uczniowie będą wyjeżdżać na krótsze i dłuższe (1,2 lub 3-dniowe) wycieczki mające na celu zapoznanie z historią powstania regionu, tradycjami, kulturą, walorami przyrodniczymi.
Cele programu:
 • uczeń staje się świadomy własnego regionu i ojczyzny
 • docenia walory przyrodnicze Polski
 • poszerza swoje zainteresowania i pasje poprzez wycieczki
 • lepiej orientuje się w topografii poprzez praktykę
 • poznaje historię różnych miejsc
 • integruje się z całą społecznością szkolną

Autor: mgr A. Tomaszewska
Projekty realizowane w roku szkolnym 2022/2023
2022-09-26 20:52:05


Autor: Admin
Programy realizowane w roku szkolnym 2022/2023
2022-10-05 20:54:45


Autor: Admin