poniedziałek, 05 czerwca 2023r.
Rok szkolny 2022/2023.
08:32:11
Do poprawnej pracy strona wymaga plików Cookies.Więcej szczegółów znajdziesz w regulaminie

.
PRAKTYCZNA TECHNIKA
2022-10-10 20:40:24

"Praktyczna technika"

Innowacja organizacyjno-metodyczna "Praktyczna technika" realizowana jest w roku szk. 2022/23 w klasach 5 i 6 na Zajęciach kreatywnych i Zajęciach Rozwijających Uzdolnienia. Ma na celu zaznajomienie uczniów z nowoczesnymi technologiami i urządzeniami, doskonalenie umiejętności praktycznych potrzebnych w codziennym życiu, rozwijanie zainteresowań związanych z techniką oraz stworzenie uczniom możliwości konstruowania, eksperymentowania i  projektowania. Na zajęciach wykorzystane będą pomoce dydaktyczne pozyskane w ramach Laboratoriów Przyszłości, takie jak drukarka 3d, klocki konstrukcyjne,  teleskop, lutownica, roboty edukacyjne, zestawy do nauki szycia, haftowania, robienia na drutach, zestawy do gotowania i przygotowywania posiłków, aparat cyfrowy z funkcją nagrywania filmów wraz z akcesoriami i in.


Autor: mgr W. Pilitowska
MODYFIKACJA SPOSOBU KONTROL
2022-09-26 20:46:21
 
"MODYFIKACJA SPOSOBU KONTROLI PROCESU EDUKACYJNEGO KLUCZEM DO UMYSŁU MŁODZIEŻY"
 
Niniejsza innowacja ma na celu zmianę sposobu kontroli procesu edukacyjnego tak, by młodzież nie czuła się przytłoczona pisemnymi formami sprawdzania wiedzy, a na bieżąco interesowała się tokiem lekcji, współdziałała i współorganizowała zajęcia. Innowacja zakłada nowe podejście do formy sprawdzania wiedzy uczniów. W roku szkolnym, na który zaplanowano innowację, na przedmiotach nauczanych przez autora innowacji,  tj.: biologia, geografia, przyroda, nie będą stosowane testy i sprawdziany jako formy kontroli opanowania wiedzy. Uczniowie będą mieli do wykonania zadanie na koniec pierwszego semestru i na koniec drugiego semestru. Praca będzie obszerna, obejmująca całość tematyki poznanej do tej pory. Na wykonanie zadań uczniowie będą mieli miesiąc czasu i odpowiednio wcześniej podane tematy do opracowania. Raz na miesiąc uczniowie napiszą niezapowiedzianą kartkówkę, obejmującą maksymalnie ostatnie 3 lekcje. W ciągu roku szkolnego nauczyciel będzie angażował uczniów w tok lekcji, wyznaczał osoby do współrealizacji tematów. Uczniowie będą rozwiązywać problemy logiczne zgodne z zagadnieniami podstawy programowej każdego przedmiotu, pracować w grupach nad rozwiązaniem problemu naukowego z konkretnego przedmiotu, wyszukiwać potrzebne informacje przy użyciu internetu.
Innowacja zakłada zaangażowanie ucznia na każdej jednostce lekcyjnej i eliminuję uczenie się na pamięć tylko do pisemnych form sprawdzających. Po zakończeniu innowacji uczniowie powinni prezentować wiedzę na wymaganym od nich poziomie, a przy tym określać proces zdobywania tej wiedzy jako przyjemny i interesujący, bez stresu kontroli po każdym dziale.

Autor: mgr A. Tomaszewska