sobota, 02 grudnia 2023r.
Rok szkolny 2023/2024.
15:58:15
Do poprawnej pracy strona wymaga plików Cookies.Więcej szczegółów znajdziesz w regulaminie

.
"MODYFIKACJA SPOSOBU KONTROLI PROCESU EDUKACYJNEGO KLUCZEM DO UMYSŁU MŁODZIEŻY"
2023-09-20 08:35:19
"MODYFIKACJA SPOSOBU KONTROLI PROCESU EDUKACYJNEGO
KLUCZEM DO UMYSŁU MŁODZIEŻY"
 
Niniejsza innowacja ma na celu zmianę sposobu kontroli procesu edukacyjnego tak, by młodzież nie czuła się przytłoczona pisemnymi formami sprawdzania wiedzy, a na bieżąco interesowała się tokiem lekcji, współdziałała i współorganizowała zajęcia. Innowacja zakłada nowe podejście do formy sprawdzania wiedzy uczniów. W roku szkolnym, na który zaplanowano innowację, na przedmiotach nauczanych przez autora innowacji,  tj.: biologia, geografia, przyroda, nie będą stosowane testy i sprawdziany jako formy kontroli opanowania wiedzy. Uczniowie będą mieli do wykonania zadanie na koniec pierwszego semestru i na koniec drugiego semestru. Praca będzie obszerna, obejmująca całość tematyki poznanej do tej pory. Na wykonanie zadań uczniowie będą mieli miesiąc czasu i odpowiednio wcześniej podane tematy do opracowania. Raz na miesiąc uczniowie napiszą niezapowiedzianą kartkówkę, obejmującą maksymalnie ostatnie 3 lekcje. W ciągu roku szkolnego nauczyciel będzie angażował uczniów w tok lekcji, wyznaczał osoby do współrealizacji tematów. Uczniowie będą rozwiązywać problemy logiczne zgodne z zagadnieniami podstawy programowej każdego przedmiotu, pracować w grupach nad rozwiązaniem problemu naukowego z konkretnego przedmiotu, wyszukiwać potrzebne informacje przy użyciu internetu.
Innowacja zakłada zaangażowanie ucznia na każdej jednostce lekcyjnej i eliminuję uczenie się na pamięć tylko do pisemnych form sprawdzających. Po zakończeniu innowacji uczniowie powinni prezentować wiedzę na wymaganym od nich poziomie, a przy tym określać proces zdobywania tej wiedzy jako przyjemny i interesujący, bez stresu kontroli po każdym dziale.

Autor: mgr A. Tomaszewska
Odliczanie:

Do ferii świątecznych
pozostało 21 dni

Do Ferii zimowych pozostało
72 dni

Do Wakacji pozostało
202 dni