poniedziałek, 15 lipca 2024r.
Rok szkolny 2023/2024.
19:20:52
Do poprawnej pracy strona wymaga plików Cookies.Więcej szczegółów znajdziesz w regulaminie

.
JAK WYKORZYSTAĆ INNOWACJĘ
2024-03-21 10:35:59

Dziewczyny z klas 7, które uczestniczą w Innowacji, nie tylko oglądają filmy i rozmawiają o nich, ale mają także kolejne zadania. Na podstawie filmu musiały przygotować i przeprowadzić lekcję o narzędzie wzroku. Trzeba przyznać, że cztery nauczycielki to ciekawa opcja prowadzenia lekcji. Dziewczynom z 7a poszło super, a dziewczyny z 7b przygotowują się do wykonania zadania.

ZAPRASZAMY do >> GALERII << !!

Autor: mgr A. Tomaszewska
LEKCJA FILMOWA
2024-02-28 11:41:12

Zgodnie z założeniami nowej innowacji wprowadzonej w drugim półroczu, chętne osoby przystąpiły do poszerzenia swojej wiedzy o dodatkowe godziny pracy własnej przy filmie edukacyjnym. Pierwsze spotkanie otworzył temat "Oko". Poza funkcją podstawową zainteresowałam nas kwestia przeszczepu rogówki. Film filmem, ale rozmowa też ważna, dlatego podjęliśmy się oceny, czy możliwe jest widzenia niektórych fragmentów życia dawcy przez osobę, której przeszczepiono rogówkę. Okazuje się, że są potwierdzone takie przypadki, ale nie jest to naukowo uzasadnione. Nie zmienia to faktu, że lekko nas to przeraziło i chyba nikt nie zdecydowałby się na taki ruch w razie potrzeby.

ZAPRASZAMY do >> GALERII << !!

Autor: mgr A. Tomaszewska
"MODYFIKACJA SPOSOBU KONTROLI PROCESU EDUKACYJNEGO KLUCZEM DO UMYSŁU MŁODZIEŻY"
2023-09-20 08:35:19
"MODYFIKACJA SPOSOBU KONTROLI PROCESU EDUKACYJNEGO
KLUCZEM DO UMYSŁU MŁODZIEŻY"
 
Niniejsza innowacja ma na celu zmianę sposobu kontroli procesu edukacyjnego tak, by młodzież nie czuła się przytłoczona pisemnymi formami sprawdzania wiedzy, a na bieżąco interesowała się tokiem lekcji, współdziałała i współorganizowała zajęcia. Innowacja zakłada nowe podejście do formy sprawdzania wiedzy uczniów. W roku szkolnym, na który zaplanowano innowację, na przedmiotach nauczanych przez autora innowacji,  tj.: biologia, geografia, przyroda, nie będą stosowane testy i sprawdziany jako formy kontroli opanowania wiedzy. Uczniowie będą mieli do wykonania zadanie na koniec pierwszego semestru i na koniec drugiego semestru. Praca będzie obszerna, obejmująca całość tematyki poznanej do tej pory. Na wykonanie zadań uczniowie będą mieli miesiąc czasu i odpowiednio wcześniej podane tematy do opracowania. Raz na miesiąc uczniowie napiszą niezapowiedzianą kartkówkę, obejmującą maksymalnie ostatnie 3 lekcje. W ciągu roku szkolnego nauczyciel będzie angażował uczniów w tok lekcji, wyznaczał osoby do współrealizacji tematów. Uczniowie będą rozwiązywać problemy logiczne zgodne z zagadnieniami podstawy programowej każdego przedmiotu, pracować w grupach nad rozwiązaniem problemu naukowego z konkretnego przedmiotu, wyszukiwać potrzebne informacje przy użyciu internetu.
Innowacja zakłada zaangażowanie ucznia na każdej jednostce lekcyjnej i eliminuję uczenie się na pamięć tylko do pisemnych form sprawdzających. Po zakończeniu innowacji uczniowie powinni prezentować wiedzę na wymaganym od nich poziomie, a przy tym określać proces zdobywania tej wiedzy jako przyjemny i interesujący, bez stresu kontroli po każdym dziale.

Autor: mgr A. Tomaszewska