poniedziałek, 05 czerwca 2023r.
Rok szkolny 2022/2023.
08:06:14
Do poprawnej pracy strona wymaga plików Cookies.Więcej szczegółów znajdziesz w regulaminie

.
PROGRAM TERAPEUTYCZNY
2023-03-08 12:01:40

W Sosnowieckim Szpitalu Miejskim ruszyła oferta terapii dzieci i młodzieży uzależnionych od komputera i innych urządzeń cyfrowych.

We wrześniu 2022 roku, w Sosnowieckim Szpitalu, w ramach działalności Centrum Psychoterapii i Leczenia Uzależnień na ul. Szpitalnej 1, rozpoczęła się realizacja Programu Oddziaływań Terapeutycznych dla Dzieci i Młodzieży Nadużywających Technologii Cyfrowych i Ich Rodzin.  Program finansowany jest przez NFZ, jako program pilotażowy.

Program pilotażowy oddziaływań terapeutycznych skierowanych do dzieci i młodzieży problemowo korzystających z nowych technologii cyfrowych stanowi odpowiedź na potrzebę związaną z zagrożeniem wynikającym z częstego korzystania przez dzieci i młodzież z mediów cyfrowych za pośrednictwem narzędzi takich jak komputery, smartfony, tablety czy inne urządzenia elektroniczne.

W Centrum Psychoterapii i Leczenia Uzależnień w Sosnowcu- Zagórzu, na ul. Szpitalnej 1, czeka zespół psychologów i psychoterapeutów oraz lekarzy psychiatrów, którzy będą udzielać bezpłatnych świadczeń 5 dni w tygodniu, w tym popołudniami. W ramach poradni działać będą grupy terapeutyczne w trzech przedziałach wiekowych:

1. Do IV klasy szkoły podstawowej ( 6-9 lat)

2. V - VIII klasa szkoły podstawowej (10-15 lat)

3. Młodzież szkół ponadpodstawowych (16 lat- do zakończenia nauki szkolnej).

Przewidziana jest także grupa wsparcia dla rodziców. 

Czas trwania leczenia: krótkoterminowa terapia do 3 miesięcy oraz terapia długoterminowa 6 i więcej miesięcy.

Aby zarejestrować się na wizytę lub uzyskać więcej informacji należy przedzwonić do poradni pod numer telefonu 32/4130551, w godzinach 7.00 – 19.00, od poniedziałku do piątku i ustalić termin spotkania. Do poradni nie jest wymagane skierowanie. W celu przyjęcia dziecka do terapii konieczna jest zgoda obojga rodziców. Serdecznie zapraszamy!


Autor: mgr M. Gałczyńska-Ucińska
Depresja i smutek
2023-02-19 12:45:22


Autor: mgr M,Dyczkowska
Depresja
2023-02-19 12:40:23


Autor: mgr M.Gałczyńska-Ucińska
SKALA DEPRESJI
2023-02-19 11:24:54


Autor: mgr M.Tomaszewska
Do rodziców
2022-11-09 12:37:50


Autor: mgr M. Gałczyńska-Ucińska
ŚRODOWISKOWE CENTRUM ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
2022-10-27 22:07:56

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sosnowcu podpisał Porozumienie o współpracy
z Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu 

Celem porozumienia  jest umożliwienie dzieciom i ich rodzinom zamieszkałym na terenie Sosnowca skorzystanie m.in. ze wsparcia i pomocy dla dzieci oraz młodzieży doświadczających różnego rodzaju trudności (kryzysów) psychicznych bądź narażonych na takie trudności.

Centrum Pediatrii realizuje te działania w ramach projektu realizowanego ze środków pozyskanych z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Powstałe w ramach projektu Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży mieści się w Sosnowcu ul. Piłsudskiego 9. Oferta Centrum jest bezpłatna, skierowana dla dzieci i młodzieży do 18 roku życia oraz ich rodzin. Wizyta w Centrum może się odbyć wyłącznie po uprzednim telefonicznym kontakcie z infolinią (tel. 532 560 020 lub 532 560 021), wykonanym przez rodzica lub opiekuna prawnego dziecka. Każdorazowo weryfikacji przyjęcia będą dokonywali: osoba dyżurująca na infolinii i Zespół Pierwszego Kontaktu. Każdy potrzebujący będzie mógł uzyskać wsparcie w zakresie diagnozy, terapii bądź informacji na temat specjalistycznych placówek zajmujących się daną problematyką.

Działania Centrum nie są skierowane do osób z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem, uzależnieniem od substancji psychoaktywnych, demoralizacją i ciężkimi zaburzeniami zachowania.

Godziny pracy Centrum: poniedziałek – piątek od 8.00 do 20.00


źródło:   Sosnowiecki MOPS podpisał porozumienie z Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II – Sosnowiec łączy (www.sosnowiec.pl)


Autor: mgr M. Dyczkowska
PROGRAM PROFILAKTYCZNY "SPÓJRZ INACZEJ"
2022-09-25 16:48:48

Program „Spójrz inaczej” powstał w starachowickim środowisku pedagogów, psychologów i socjologów. Jego autorami są Andrzej Kołodziejczyk, Ewa Czemierowska – Koruba i Tomasz Kołodziejczyk.

Treści programu wspierają wychowanie, wspomagając rodziców w ochronie dzieci przed ryzykownymi zachowaniami, uczą też młodych ludzi, jak nawiązywać i utrzymać dobre relacje z innymi i konstruktywnie rozwiązywać sytuacje trudne. Odwołują się do poszanowania wartości, bazując na doświadczeniach, przeżyciach i realiach rodzimej rzeczywistości. Wykorzystują doświadczenia nauczycieli i rodziców i - zgodnie z ich sugestiami - uwzględniają potrzeby polskich dzieci i młodzieży. Dla nauczycieli stanowią pomocne narzędzie w realizacji działań profilaktycznych z wychowankami w klasach, do prowadzenia których są zobligowani.

Zajęcia w programie „Spójrz inaczej” ułożone są w cykle - ok. 20 scenariuszy dla każdej klasy, od I do VIII klasy szkoły podstawowej, do zrealizowania w ciągu roku podczas zajęć z uczniami.

Zajęcia prowadzone są metodami aktywnymi tzn. w taki sposób, aby umożliwić uczniom aktywne doświadczanie i przeżywanie tego, co jest tematem zajęć, a następnie podsumowanie i opracowanie zdobytych doświadczeń.


Autor: mgr M.Dyczkowska
APTECZKA PIERWSZEJ POMOCY EMOCJONALNEJ
2022-09-25 16:39:32

Szanowni Rodzice!

Przystępujemy do realizacji kolejnej edycji programu profilaktycznego pod tytułem APTECZKA PIERWSZEJ POMOCY EMOCJONALNEJ. W bieżącym roku szkolnym program będzie realizowany z uczniami klasy VI a oraz kontynuowany w klasach VI b i V a.

Każdy wartościowy program edukacyjny uczy dzieci czegoś więcej niż tylko liczenia i czytania. Dobry program dotyka umysłu i serca. Budowanie poczucia własnej wartości dziecka oraz jego wiary we własne możliwości stanowić będą najważniejsze cele programu, o których wspólnie powinniśmy pamiętać. 

Chcemy, aby każde dziecko znalazło przyjaciół i potrafiło w zgodzie bawić się i współpracować z innymi; aby radziło sobie w trudnej sytuacji, optymistycznie podchodziło do zadań, które stawia przed nim życie; by było wytrwałe i kreatywne. Właśnie z tego powodu będziemy realizować program promocji zdrowia pt. APTECZKA PIERWSZEJ POMOCY EMOCJONALNEJ. 

Kiedy się skaleczymy lub zranimy, sięgamy do apteczki pierwszej pomocy po plaster lub bandaż. W naszym programie każde dziecko będzie tworzyło swoją własną apteczkę pierwszej pomocy emocjonalnej potrzebną wtedy, kiedy trzeba poradzić sobie z trudnymi emocjami, odzyskać dobry humor i nadzieję. Każde dziecko na zajęciach wykona  własną apteczkę i samodzielnie ją ozdobi. 

W trakcie realizacji programu będziemy uzupełniać apteczki, zajmując się tematami, ważnymi dla zdrowia emocjonalnego i dobrego funkcjonowania dziecka: 

  1. Moje skarby - jak leczyć rany duszy?
  2. Optymizm - myśl pozytywnie, wtedy jest łatwiej!
  3. Przyjaźń - okazuj miłość i przyjaźń!
  4. Kreatywność - ucz się całe życie, odkrywaj i wzmacniaj swoje talenty!
  5. Wytrwałość - nie poddawaj się, sukces w życiu to bieg na długi dystans!
  6. Zdrowie fizyczne - dbaj o zdrowie i ćwicz codziennie – to poprawia samopoczucie!
  7. Szczerość - nie komplikuj niepotrzebnie swojego życia! 
  8. Życzliwość - próbuj zrozumieć i wspierać innych!
  9. Wdzięczność - okazuj wdzięczność za wszystko, co cię spotyka!
  10. Marzenia - wyznaczaj sobie cele i podążaj za marzeniami!

Autor: mgr M.Dyczkowska
Program profilaktyczny "Unplugged"
2022-09-25 16:34:22


Autor: mgr M.Dyczkowska
DYŻURY PEDAGOGÓW 2022/23
2022-09-05 14:33:54

Dyżury pedagogów:

Dorota Weryńska

poniedziałek    8:00 - 10:00                       
wtorek              8:00 - 10:00                 
środa                8:00 - 10:00          
czwartek           8:00 - 10:00           
piątek                8:00 - 9:00      

Małgorzata  Dyczkowska    

poniedziałek        12:00  -    12:45 
wtorek                  10:35   -  12:45   

środa                      9:30  -   13:30       
czwartek              10:35   -  11:45          12:30 -14:35  
piątek                     9:40  -  10:30

 

Dyżury psychologa

Monika Tomaszewska

poniedziałek    11:30 - 13:30                       
wtorek               9:00 - 9:30        13:00 - 14:00                 
środa                 9:40 - 10:40      11:30 - 14:00                 
piątek                8:45 - 9:45         10:35- 11:35  

Istnieje możliwość umówienia się na spotkanie poprzez dziennik elektroniczny.

 

Dyżury pedagoga specjalnego

Małgorzata Gałczyńska - Ucińska

Poniedziałek     8.55 - 9.50     10.45 - 11.45
Wtorek             10.45 - 12.30
Środa                8.00 - 9.50      11.45 - 13.00                
Czwartek          11.45 - 13.00
Piątek                8.55 - 9.50

 


Autor: Admin